Statystyka COVID-19 statystyka na dzień 19.03.2020 r. na godz. 15:00:

Osób zakażonych – 0

Osób przebywających w kwarantannie – 40

Osób objętych nadzorem – 61