Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu realizuje projekt pod nazwą „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Terminy spotkań:

  1. Spotkanie edukacyjne – 03.12.2018 r. godz. 17:00-19:00
  2. Termin pierwszego odbioru próbek – 12.12.2018 r. godz. 11:30-15:30
  3. Termin drugiego odbioru próbek – 10.01.2019 r. godz. 15:30-16:30

Każdy uczestnik projektu zostanie objęty bezpłatnymi działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznymi, tj.:

  • badaniem na krew utajoną w kale,
  • powtórnym badaniem na krew utajoną w kale, w przypadku nieprawidłowego wyniku pierwszego badania,
  • bezpłatną, niewymagającą skierowania kolonoskopią, w przypadku podwójnego dodatniego wyniku na krew utajoną (łącznie z pokryciem kosztów dojazdu na badanie do Poznania).

Warunki udziału w projekcie:

  • wiek 50-67 lat,
  • udział w spotkaniu edukacyjnym poprzedzającym badanie,
  • wypełnienie ankiety monitorowania,
  • dostarczenie w wyznaczonym terminie próbki do badania.

Projekt „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski” finansowany przez Unię Europejską jest skierowany do mieszkańców Wielkopolski w wieku 50-67 lat. Osoby z tego przedziału wiekowego do roku 2020 nie będą mogły skorzystać z badań finansowanych dotychczas ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Dodatkowo informujemy, że powiat szamotulski został zakwalifikowany do tzw. grupy powiatów „białych plam” i w związku z tym w Państwa miejscowości spotkanie edukacyjne wraz z badaniami profilaktycznymi zostanie przeprowadzone dwa razy w trakcie trwania projektu (w latach 2018-2020).

We wszystkich sprawach związanych z organizacją spotkania edukacyjnego i badań proszę o kontakt pod nr tel. 61 8518 627 w. 115 lub mailowo: graczyk.paulina@open.poznan.pl

Załączniki