Program operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 jest współfinansowany z europejskiego FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019.