Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku przy współpracy z Bankiem Żywności w Poznaniu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2017 współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Załączniki