Wielkopolski Urząd Marszałkowski w ramach dotacji w roku 2023 przekazał 2 000 000,00 zł na zakup węzy pszczelej, która ma trafić do rąk pszczelarzy z tereny Wielkopolski. Szczegółowych informacji udziela Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży.

Załączniki