Projekt cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego realizowanego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.