Zwracam się z apelem, prośbą do mieszkańców Obrzycka o racjonalne korzystanie z wody z wodociągu miejskiego.

WCZK Poznań ostrzega, że sytuacja hydrogeologiczna podziemnych źródeł wody będzie się pogarszać.
Państwowa Służba Hydrogeologiczna informuje, że w najbliższych tygodniach utrzyma się tendencja obniżania zwierciadła wód podziemnych.
Zjawisko to może spowodować niedobór wody w ujęciach komunalnych.

Proszę Państwa o korzystanie z wodociągu miejskiego tylko i wyłącznie na cele socjalno-bytowe.
Proszę o niewykorzystywanie wody z wodociągu miejskiego do podlewania ogrodów, trawników, mycia samochodów, napełniania basenów, itp.

Apeluję o rozwagę i proszę o wyrozumiałość.

Maciej Bieniek
– Burmistrz Miasta Obrzycko –

Załączniki