Przebudowa ulicy Wronieckiej w Obrzycku zakończona.
Firma Renomex z Dusznik wywiązała się z umowy niemal trzy miesiące przed zaplanowanym czasem.
  • Wkład własny Miasta to 103.576,70 zł (5% wartości inwestycji).
  • Wartość dofinansowania pozyskanego z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” to 1.967.957,27 (95% inwestycji).
Jeszcze do niedawna inwestycja ta pozostawała jedynie w sferze bliżej niesprecyzowanych planów. Chodniki w większości nie nadawały się do użytku, a kondycja jezdni była z roku na rok coraz gorsza. Regularne remonty cząstkowe tylko nieznacznie poprawiały ten stan.
Dziś ulica Wroniecka zyskała nową nawierzchnię bitumiczną, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy oraz dwa wyniesione przejścia dla pieszych. Wszystko to wpłynie na komfort mieszkańców i podniesie poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację tego zadania, od momentu pozyskania dotacji po odbiór końcowy prac. Teraz czas na Plac Lipowy i Ulicę Podgórną.
#Obrzycko #PolskiŁad
Burmistrz Igor Kołoszuk