Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi gminnej ulica Wroniecka w Obrzycku wraz z chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym.

Etap 1 – pobierz

Etap 2 – pobierz

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki – pobierz, pobierz, pobierz

 

AKTUALIZACJA – 16 luty 2022r.

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania – pobierz

 

AKTUALIZACJA – 03 marzec 2022r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz