W związku ze złożoną informacją przez firmę Sanus Zakład Handlowo Usługowy o odstąpieniu od realizacji obowiązującej umowy pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Obrzycko”, informujemy, że nastąpi przerwa w odbiorze odpadów komunalnych z terenu Miasta Obrzycko (nieruchomości zamieszkałych).

W związku z powyższym zaplanowane w harmonogramie odbiory śmieci nie odbędą się.

Powyższy komunikat obowiązuje do dnia 12 stycznia 2020 roku.

Załączniki