Burmistrz Miasta Obrzycko ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej dz. nr ewid. 24 o pow. 0,1402 ha położonej w Obrzycku przy ul. Kościelnej.

Załączniki