Informujemy, że pary małżeńskie z Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko, obchodzące w 2021 r. jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, prosimy o zgłoszenie tego faktu osobiście, przez małżonków w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego w Obrzycku przy ul. Rynek 19 pierwsze piętro, tel. (61) 44 22 634 w terminie do 31 marca 2021 r.

Urząd Stanu Cywilnego w Obrzycku obsługuje klientów w poniedziałki w godzinach:
7:00-16:00, od wtorku do środy w godzinach:  07:00-15:30, w czwartki od 7:00-15:00 oraz w piątki w godzinach:         7:00-13:00.

W myśl ustawy dotyczącej przetwarzania danych osobowych Urząd Stanu Cywilnego nie ma uprawnień do skierowania do Państwa pisemnego zapytania o zgodę. Dlatego jubilaci muszą sami zgłosić ten fakt. Ci, którzy się nie zgłoszą, nie zostaną ujęci w zbiorowym wniosku przekazywanym za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego do Prezydenta RP.