Ewa Huet

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Urszula Otulakowska

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Adam Wleklak

Radny Miasta

Alicja Gacek

Radna Miasta

Jerzy Król

Radny Miasta

Agnieszka Polarczyk

Radna Miasta

Adam Szymański

Radny Miasta

Krzysztof Piekarski

Radny Miasta

Marcin Krzyżaniak

Radny Miasta

Monika Szmyt

Radna Miasta

Igor Kołoszuk

Radny Miasta

Weronika Skarupska

Radna Miasta

Roman Dolata

Radny Miasta

Karolina Komin

Radna Miasta

Radosław Eliks

Radny Miasta