Urszula Otulakowska

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Weronika Skarupska

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Łopińska

Radna Miasta

Jan Ryżek

Radny Miasta

Agata Trzybińska

Radna Miasta

Agnieszka Polarczyk

Radna Miasta

Adam Szymański

Radny Miasta

Krzysztof Piekarski

Radny Miasta

Krystyna Tomczak

Radny Miasta

Monika Szmyt

Radna Miasta

Igor Kołoszuk

Radny Miasta

Alicja Gacek

Radna Miasta

Karolina Komin

Radna Miasta

Monika Kucab

Radna Miasta

Tomasz Eliks

Radny Miasta