Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Burmistrz Miasta Obrzycko przedstawia Radzie Miasta Obrzycko raport o stanie Miasta Obrzycko za rok 2019.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

Załączniki