[vc_row][vc_column]
Ratusz, ul. Rynek 19
Sekretarz miasta, Ochrona Środowiska, Gospodarka komunalna
616 210 894
Sekretariat, Planowanie przestrzenne, Biuro Rady Miasta
612 913 187
Referat finansowo-księgowy
616 210 896
Podatki i opłaty lokalne
612 913 897
Świadczenia rodzinne
612 913 528
Urząd Stanu Cywilnego I Ewidencja Ludności I Dowody Osobiste
614 422 634
Zaopatrzenie w wodę
616 210 893
Stan liczników wody
616 210 895
Zamówienia publiczne
616 210 895
Zarządzanie kryzysowe, Ochrona danych
616 210 899
Urząd Miasta, ul. Marcinkowskiego 10
Biblioteka Miejska
612 913 256
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
612 958 295
[/vc_column][/vc_row]