Ratusz, ul. Rynek 19
Sekretarz miasta, Planowanie przestrzenne
(61) 291-31-87 w.201
Referat finansowo-księgowy
(61) 291-31-87 w.204
Podatki i opłaty lokalne
(61) 291-31-87 w.203
Świadczenia rodzinne
(61) 291-31-87 w.205, w.206
Urząd Miasta, ul. Marcinkowskiego 10
Urząd Stanu Cywilnego
(61) 44-22-634 w.301
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
(61) 44-22-634 w.302
Działalność Gospodarcza | Gospodarka Komunalna
(61) 44-22-634 w.302
Sprawy obronne | Zarządzanie kryzysowe | Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
(61) 44-22-634 w.303