Ratusz, ul. Rynek 19
Sekretarz miasta, Planowanie przestrzenne
(61) 291-31-87
Referat finansowo-księgowy
(61) 291-31-87 w.204
Podatki i opłaty lokalne
(61) 291-31-87 w.205
Radca prawny
(61) 291-31-87 w.202
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
(61) 291-31-87 w.204
Świadczenia rodzinne
(61) 291-31-87 w.206
Urząd Miasta, ul. Marcinkowskiego 10
Urząd Stanu Cywilnego
(61) 44-22-634 w.24
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
(61) 44-22-634 w.26
Działalność Gospodarcza | Gospodarka Komunalna
(61) 44-22-634 w.23
Sprawy obronne | Zarządzanie kryzysowe
(61) 44-22-634 w.25