Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza A. Gawrońska sp.j. oraz Wielkopolskie Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej ”Hospicjum Domowe” w Poznaniu informuje o planowanym w listopadzie 2019 r. uruchomieniu Środowiskowego Centrum Wsparcia Osób Starszych – mieszkańców powiatu szamotulskiego wraz z działającą w ramach ŚWOS placówką pn: Dzienny Dom Opieki Medycznej z siedzibą w Pniewach, ul. Targowa 14, I piętro.

Wsparcie skierowane będzie dla osób niesamodzielnych powyżej 60 r.ż. -kobiety i 65 r.ż.- mężczyźni, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia.

Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w DDOM zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie. Prowadzone będą zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego oraz bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do DDOM i z powrotem.

Dokumenty o  przyjęcie  można składać osobiście lub listownie na adres:

Środowiskowego Centrum Wsparcia Osób Starszych,
ul. Targowa 14,
62-045 Pniewy.

Wszelkich informacji udziela koordynator projektu p. Małgorzata Zwardoń,   kom. 786 810 083.

Zapraszamy do składania skierowań

Załączniki