REMONT PL. LIPOWEGO W OBRZYCKU

Całkowita wartość projektu : 377.054,04 zł

Kwota dofinansowania : 133.256,84 zł

Informacja o dofinansowaniu zadania z państwowego funduszu celowego, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Miasto Obrzycko zgodnie z umową nr 9.23/22 z dnia 25.05.2022 r. o dofinansowanie zadania pn. „Remont ul. Plac Lipowy w Obrzycku” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Miastem Obrzycko, uzyskała dofinasowanie w wysokości 133.256,84 zł . Remont dotyczy drogi gminnej nr 249527P  o długości odcinka 0,240 km.

Zakres robót :

Prace przygotowawcze, roboty ziemne, rozbiórkowe

Wyrównanie betonem asfaltowym

Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej

Wykonanie krawężników betonowych

Oznakowanie pionowe

Wyplantowanie terenów zielonych

Regulacja włazów żeliwnych istniejących studni

Wykonanie przejścia dla pieszych

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie zadania pn.” Remont ul.  Placu Lipowego w Obrzycku” realizowanego ze środków RFRD, został wyłoniony wykonawca robót RENOMEX sp. zo.o. sp.k. z Dusznik, które zrealizował przedsięwzięcie.