Od 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W nowych, procedowanych obecnie, rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustaw, które zaczną obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2017 r., zostanie określony – tak jak dotychczas – sposób i tryb postępowania oraz – co jest nowym rozwiązaniem – podstawowy zakres informacji, jakie mają zostać zawarte we wnioskach o ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz załączników.

Wszelkie informacje dotyczące wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w programie Rodzina 500 plus znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – kliknij, aby przejść na stronę.