Od 1 sierpnia 2018r. Urząd Miasta w Obrzycku zaprasza do składania w siedzibie organu (ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko – II piętro pokój nr 12) wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019.

Od 1 lipca 2018 r. powyższe wnioski można składać także drogą elektroniczną.

Ww. wnioski dostępne są w tut. organie oraz na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

UWAGA!

Informację o przyznaniu świadczenia Dobry Start Urząd Miasta w Obrzycku będzie przesyłać wyłącznie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Adres poczty elektronicznej Urzędu Miasta w Obrzycku, z którego będzie wysyłana informacja do klientów o przyznaniu świadczenia Dobry Start: dobrystart@obrzycko.com Ważne! Klient nie odpowiada na maila wysłanego przez Urząd Miasta, dotyczącego informacji o przyznaniu świadczenia Dobry Start.