W związku z przystąpieniem Miasta Obrzycko do końcowej sprzedaży węgla, wnioski o zakup węgla na preferencyjnych zasadach z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na terenie miasta można składać od 04.05.2023 r. do 30.06.2023 r.

Zmiany w ustawie zakładają:

1)wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla do 30.06.2023 r.

2)brak limitu ilościowego na jedno gospodarstwo domowe

3)węgiel dla mieszkańców innych gmin, którym przysługiwał dodatek węglowy.

Miasto Obrzycko dysponuje 19 220 kg ekogroszku.