Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Świadczenie wychowawcze to wsparcie długofalowe. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin.

Urząd Miasta w Obrzycku informuje, że w związku z realizacją programu „Rodzina 500 plus” wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać od 1 sierpnia 2017r. w Urzędzie Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19 /II piętro/ w następujących godzinach:

Poniedziałek                               –    8.00    –    17.00
Wtorek                                         –    8.00    –    15.30
Środa                                           –    8.00    –    15.30
Czwartek                                     –    8.00    –    15.30
Piątek                                          –    8.00    –    14.00
Sobota                                        –     9.00     –   13.00    /tj. 05.08.2017r./

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2017/2018 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2017r. następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2017/2018 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2017r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2017/2018 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2017r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2017/2018 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do  dnia 30 listopada 2017r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2017/2018 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2017r. do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Miasta Obrzycko (pokój nr 12).

Ponadto wnioski można składać drogą elektroniczną za pomocą portalu – empatia na stronie www.empatia.mrpips.gov;  PUE ZUS, bankowości elektronicznej oraz profil zaufany.

Więcej informacji – wejdź