Uchwała Nr XXXV/201/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Miasta Obrzycko w drodze darowizny nieruchomości położonej w Obrzycku przy ul. Dworcowej

Załączniki