Uchwała Nr XXXV/199/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/171/2021 Rady Miasta Obrzycko z dnia 31.12.2021r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Załączniki