Uchwała nr XXXVI/202/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/171/2021 Rady Miasta Obrzycko z dnia 31.12.2021r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Załączniki