Uchwała nr XXXVI/204/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Obrzycko na rok szkolny 2022/2023

Załączniki