Uchwała nr XXXVI/205/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/74/2019 Rady Miasta Obrzycko z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki