Uchwała nr XXXVI/206/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/172/2018 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Obrzycko

Załączniki