Uchwała nr XXXVI/207/2022 Rady Miasta Obrzycko z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Obrzycko

Załączniki