Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zwołuje VII sesję Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 31 października 2019 roku o godz. 16:30 w sali Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19 (II piętro).

Załączniki