Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zwołuje VIII sesję Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 20 grudnia 2019 roku o godz. 16:30 w sali Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19 (II piętro).