Maciej Bieniek

Burmistrz Miasta Obrzycko
Tel.: 612 913 187
E-mail: burmistrz@ obrzycko.com

Andrea Błoch

Sekretarz Miasta
Tel.: 612 913 187
E-mail: sekretarz@ obrzycko.com

Grzegorz Piwowarczyk

Zastępca Burmistrza
Tel.: 612 913 187
E-mail: zastepca@ obrzycko.com

Zuzanna Dorna

Skarbnik Miasta
Tel.: 612 913 187 wew. 202
E-mail: skarbnik@ obrzycko.com