W związku z przystąpieniem Miasta Obrzycko do realizacji rządowego programu preferencyjnej sprzedaży węgla, od 17 listopada br. składać będzie można wnioski o zakup węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na terenie miasta.

 Kto może kupić po preferencyjnej cenie węgiel od Miasta Obrzycko?

– osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe na terenie miasta Obrzycko, spełniająca warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

– osoba spełniająca warunki wskazane powyżej, która nie dokonała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i łącznie 3 ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku. Ten sam warunek dotyczy osoby tworzącej z wnioskodawcą gospodarstwo domowe.

Jaka będzie cena węgla?

Cena 1 tony węgla wynosić będzie 2000 złotych brutto niezależnie od jego rodzaju. W cenę węgla wliczony jest koszt transportu z punktu sprzedaży do miejsca zamieszkania nabywcy, pod warunkiem, że zamówienie będzie opiewało na ilość powyżej 0,5 t. Możliwe jest również nabycie węgla workowanego, jednak pokrycie dodatkowego kosztu workowania leży po stronie nabywcy.

Ile węgla będzie można kupić?

Maksymalna ilość węgla, którą zakupić będzie można do 31 grudnia 2022 r. wynosi 1,5 tony. Tyle samo węgla będzie można zakupić również pomiędzy 1 stycznia, a 30 kwietnia 2023 r.

 Jak kupić węgiel?

– pobierz wniosek w Sekretariacie Urzędu Miasta (ul. Rynek 19), lube ze strony www.obrzycko.com

– wypełnij wniosek

– złóż wniosek w Sekretariacie Urzędu Miasta (ul. Rynek 19),  lub prześlij go za pomocą ePUAP. W przypadku elektronicznych form komunikacji wniosek opatrzony winien być kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym – przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Wniosek przesłać można również pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.

– po rozpatrzeniu wniosku i dostępności węgla zostaniesz poinformowany o terminie odbioru faktury sprzedaży węgla z Urzędu Miasta w Obrzycku,

– odbierz fakturę, opłać ją i dostarcz dowód wpłaty.

– z wydanymi przez Urząd dokumentami sprzedaży skontaktuj się z punktem dystrybucji węgla i odbierz zakupiony towar.

Uwagi

– wnioski o zakup węgla rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia do Urzędu Miasta,

– faktury za zakup węgla wystawiane będą po jego dostarczeniu do punktu dystrybucji,

– Miasto Obrzycko, które pośredniczy w sprzedaży węgla mieszkańcom, nie ponosi odpowiedzialności za rodzaj i ilość dostarczonego jej węgla.

 

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 61 29 13 187: (od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-13:00)

 

 

 

Załączniki