Powiat Szamotulski włączył się do akcji ODPORNA WIOSNA, prowadzonej przez Wojska Obrony Terytorialnej operacji przeciwkryzysowej, której celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. W naszym regionie program koordynowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach. Dzięki programowi ODPORNA WIOSNA instytucje samorządowe, organy sanitarne i podmioty lecznicze z terenu powiatu mogą uzyskać wsparcie żołnierzy WOT w realizacji zadań statutowych.

Dziś, w ramach wsparcia działań statutowych miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej, do Miasta Obrzycko trafiły artykuły żywnościowe z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu, dowiezione przez żołnierzy z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Taczaka w Poznaniu.

https://www.powiat-szamotuly.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/Wojska-Obrony-Terytorialnej-z-pomoca-mieszkancom-Obrzycka/idn:708