W ramach projektu pt. „Wsparcie Wielkopolskich Rad Seniorów sposobem na wzrost partycypacji osób starszych” dofinansowany z programu ASOS 2014-2020 RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020.

Zapraszamy osoby w wieku 60+ do udziału w szkoleniu.

Miejsce szkolenia:
Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie
Rokosowo 1,
63-805 Łęka Mała

Organizator zapewnia: zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd na miejsce szkolenia. Szkolenie jest finansowane ze środków ASOS 2014-2020 RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020.

Celem szkoleń jest wyposażenie seniorów w wieku 60+ w wiedzę i kompetencje do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym swojego najbliższego środowiska lokalnego Szczególnie serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach przedstawicieli rad seniorów, kandydatów na radnych seniorów a także osoby, które planują zainicjować powstanie Rady Seniorów w swojej miejscowości.

Podczas 3 – dniowego warsztatu uczestnicy poznają zagadnienia związane z partycypacją społeczną, metodom prowadzenia dialogu, ich technikom i narzędziom, konsultacjom, sposobom angażowania seniorów w życie społeczne.
Zakres szkoleń obejmie tematy związane ze współpracą i partnerstwem z lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz seniorów, sposobami włączania seniorów w działalność społeczności lokalnej. Spotkanie będzie także okazją do wzajemnego poznania się i integracji.

Szkolenie odbędzie się w 1 z poniższych terminów [do wyboru]:
13-14-15 wrzesień 2019
4-5-6 październik 2019

Trener: Joanna Kalińska, od 2002 roku związana z sektorem organizacji pozarządowych.

Doświadczona trenerka, ekspertka w ogólnopolskich konkursach grantowych, współautorka i realizatorka kilkunastu projektów skierowanych organizacji pozarządowych, w tym do organizacji senioralnych. Prowadzi szkolenia z zakresu m. in. tworzenia projektów, pozyskiwania środków, partnerskiej współpracy, ewaluacji, partycypacji, zarządzania organizacją oraz zarządzania projektami.

Liczba miejsc jest ograniczona – z jednej organizacji/rady seniorów w szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj https://forms.gle/8N5ssyozSzsLaydq9