Burmistrz Miasta Obrzycko zawiadamia o wszczęciu postępowania w.s. ustalenia lokalizacji celu publicznego na budowę linii elektroenergetycznych kablowych, słupów linii napowietrznych i linii napowietrznych oraz kablowych w Obrzycku przy ul. Rynek i ul. Kilińskiego.

Załączniki