Burmistrz Miasta Obrzycko zawiadamia o wszczęciu postępowania w.s. ustalenia lokalizacji celu publicznego na budowę przyłącza kabla telekomunikacyjnego światłowodowego od istniejącej studni kablowej Orange Polska S.A. do stacji bazowej w kościele poewangelickim w Obrzycku położonym przy Placu Lipowym.

Załączniki