Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 738 położonej w miejscowości Obrzycko, ul. Wroniecka.

Aktualizacja – 14.05.2019r.

Dodano: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

Załączniki