Burmistrz Miasta Obrzycko zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Stawnej i Dworcowej w mieście Obrzycko.

Załączniki