Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 626/1, 626/2 położonych w miejscowości Obrzycko.

Załączniki