W 2023 roku obowiązują następujące stawki za odpady komunalne:

– 29,00 zł dla osób, które zadeklarowały pełną stawkę

– 26,00 zł dla osób, które zadeklarowały stawkę niższą (posiadające kompostownik)