Przedstawiamy Państwu infografikę przedstawiającą wysokości stawek podatku od środków transportowych, które obowiązują na terenie Miasta Obrzycko.

Załączniki