Od poniedziałku, 25 września wznawia pracę Świetlica Środowiskowa w Zespole Szkół w Obrzycku.
Zajęcia prowadzić będą pedagog specjalny Angelika Małecka oraz instruktor terapii uzależnień (w trakcie studiów pedagogicznych) Marcin Charmaciński.

Świetlica czynna będzie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16:00 do 18:00 (w czwartki wyjątkowo od godz. 16:15).

Zajęcia bezpłatne.

Zadania świetlicy:
– organizowanie dzieciom czasu wolnego: pomoc w nauce, zabawy, zajęcia sportowe, wycieczki, uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym;
– dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci;
– pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych;
– organizowanie grupowej pracy z dziećmi i indywidualnej pracy z każdym dzieckiem;
– prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych – wspomagających rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny;
– zapewnienie opieki wychowawczej;
– współpraca z rodziną dziecka.

Prosimy zgłoszenia (podpisane przez rodziców) dostarczać do sekretariatu szkoły.
Treść: „Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka (imię, nazwisko, klasa) w roku szkolnym 2017-2018 w zajęciach Świetlicy Środowiskowej w Zespole Szkół w Obrzycku”.

W drodze na zajęcia i po odpowiedzialność za ucznia ponoszą rodzice.

Burmistrz Miasta Obrzycko
Maciej Bieniek