Decyzja kończąca postępowanie w.s. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę centrum administracyjno-kulturalnego dla Gminy Obrzycko w Obrzycku w rejonie Al. Jana Pawła II.

Załączniki