Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zwołuje XIV sesję Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 24 lutego 2016 roku o godz. 17:00 w sali Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19.

Załączniki