Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zwołuje XL sesję Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 27 sierpnia 2018 roku o godz. 17:00 w sali Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19.

Załączniki