Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zwołuje XLII sesję Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 8 listopada 2018 roku o godz. 17:00 w sali Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19.

Załączniki