Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zwołuje XLI sesję Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 26 września 2018 roku o godz. 17:00 w sali Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19.

Załączniki