Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zawiadamia o zwołaniu XLII sesji Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 27 grudnia 2022r. o godz. 17.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19 (II piętro).

Załączniki