Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zawiadamia o zwołaniu XLIII sesji Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 27 grudnia 2022r. o godz. 18.15 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19 (II piętro).

Załączniki