Przewodnicząca Rady Miasta Obrzycko zawiadamia o zwołaniu XVIII sesji Rady Miasta Obrzycko, która odbędzie się 28 grudnia 2020r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół w mieście Obrzycko (I piętro).

Załączniki